Územní plán

Územní plán

 

Schválené dokumenty:

2008
1) Textová část
ÚP Dolní Branná (pdf, 1 MB)
2) Grafická část
hlavní výkres (pdf, 4 MB) + legenda (pdf, 40 kB)
koordinační výkres (pdf, 5 MB) + legenda (pdf, 80 kB)
technická infrastruktura (pdf, 4 MB) + legenda (pdf, 30 kB)
výkres VPS (pdf, 2 MB) + legenda (pdf, 30 kB)
výkres předpokládaného záboru ZPF (pdf, 3 MB) + legenda (pdf, 50 kB)
základní členění (pdf, 2 MB) MB) + legenda (pdf, 30 kB)
 
2016 – Změna č. 1
1) Textová část
ÚP Dolní Branná (pdf, 100 kB)
2) Grafická část
hlavní výkres (pdf, 9 MB)
koordinační výkres (pdf, 10 MB)
výkres VPS (pdf, 4 MB)
základní členění (pdf, 3 MB)
2020- Změna č. 2
1) Textová část
ÚP Dolní Branná
Opatření obecní povahy 
2) Grafická část  
Hlavní výkres - výřez
Koordinační výkres - výřez 
Výkres  základního členění území - výřez
Územní plán Dolní Branná - úplné znění po změně č. 2
1) Textová část
Úplné znění ÚP Dolní Branná 
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Dolní Branná
2) Grafická část 
Hlavní výkres 
Koordinační výkres
Výkres základního členění území
Územní plán Dolní Branná - úplné znění po změně č. 3
Úplné znění Územního plánu Dolní Branná po změně č. 3 - text
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres veřejně prospěšnýchstaveb, opatření a asanací
Výkres základního členění území

 


Spolupracujeme:
Image
Image
Image
© 2024 Dolní Branná. Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit | Vytvořil: Petr Holman

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek: