Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

 

Plánovací kalendář svozu tříděného odpadu na rok 2024 ZDE

 

Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2022 v obci Dolní Branná ZDE

 
 
  

Vážení občané, informuje vás, že od 1. dubna 2023 bude vývoz nádob na tříděný i směsný komunální odpad probíhat většinou v ranních hodinách. Postupně se během 6 měsíců přejde pouze na ranní vývoz.

Svozová firma žádá občany, aby nádoby ke svozu byly připraveny v den před plánovaným vývozem, tímto bude garantován výsyp nádoby.

 

 Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce Dolní Branná za rok 2021 ZDE

 Náklady na provoz obecního systému za rok 2021 činily celkem 1 687 807,37 Kč vč. DPH

 

Od 1. 1. 2022 bude sběrný dvůr u kulturního domu otevřen pouze v tyto dny:

  • středa                               8:00 – 12:00,  13:00 – 17:00
  • první sobota v měsíci       8:00 – 12:00

 

Od 1. ledna 2022 platí nová Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Separovaný komunální odpad (plast, papír, bioodpad) se třídí do sběrných nádob umístěných u jednotlivých domovních objektů.

Na stávajících sběrných místech na tříděný odpad zůstávají pouze nádoby na bílé a barevné sklo. Pouze u Kulturního domu a prodejny potravin COOP budou kontejnery i na plast a papír. U Kulturního domu je také světle šedá nádoba na jedlé tuky a oleje z domácností, do této popelnice se ukládá olej v uzavřené plastové nádobě, např. v PET lahvi. Drobný elektroodpad je možné odložit do zelené popelnice ve vestibulu obecního úřadu. Od nového roku se PET lahve a tetrapaky odkládají do nádob na plasty, již nebude samostatný pytlový sběr těchto odpadů. Dále se třídí drobný kovový odpad z domácností do šedých pytlů, které lze vyzvednout na obecním úřadě.

ORGANIZACE SVOZU:

směsný komunální odpad: 1 x za dva týdny  (stávající popelnice 110 l) STŘEDA (ruší se týdenní i kombinované vývozy)

plasty: 1 x za měsíc (nádoba 240 l) STŘEDA

papír: 1 x za měsíc (nádoba 240 l) STŘEDA

bioodpad: 1 x za dva týdny od dubna do října (nádoba 240 l) ÚTERÝ

 

Ceník platný od 01.01.2022 pro podnikatelské subjekty zapojené do obecního systému odpadového hospodářství – separovaný odpad ZDE

 

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY K TŘÍDĚNÍ ODPADU:

 

Vrchlabí a okolí - web, kde lze věci darovat a získat zdarma a NEVYHAZOVAT, článek zde

Jak na "živnostenský odpad" se dozvíte v článku zde

Kompost v zimě, článek zde

Třídíme textil, zde

Třídíme správně bioodpad, zde

Třídíme správně jedlé tuky a oleje, zde

Jak třídit plast, článek zde

Jak třídit papír, článek zde

Aby kompost pěkně zrál, článek zde

 


Spolupracujeme:
Image
Image
Image
© 2024 Dolní Branná. Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit | Vytvořil: Petr Holman

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek: